Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 5.6.2008

Matkaviestinverkon palveluiden volyymi jatkoi kasvua vuonna 2007

Matkaviestinverkon palveluiden käyttö kasvoi aiempien vuosien tapaan edellisvuodesta vuonna 2007. Matkapuhelimista soitettiin noin 13,5 miljardia puheluminuuttia, mikä oli lähes 3,4-kertainen määrä verrattuna paikallispuhelinverkosta vuoden aikana soitettuihin minuutteihin. Matkapuhelimista soitettuja puheluita kertyi kaikkiaan vajaa 4,8 miljardia, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2006.

Matkapuhelimista soitettujen puheluiden lailla myös lähetettyjen tekstiviestien ja multimediaviestien määrät kasvoivat. Tekstiviestejä lähetettiin vuonna 2007 yhteensä lähes 3,2 miljardia, kolme prosenttia edellisvuotta enemmän, ja multimediaviestejä lähetettiin lähes 29 miljoonaa, mikä taas oli kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna. Matkaviestinverkon käyttöä lisäsi myös dataliikenteen kasvu, mihin vaikutti mobiililaajakaistayhteyksien käyttöönotto.

Paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluiden kokonaismäärä oli vuonna 2007 hieman yli miljardi, 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006. Puheluminuuttien määrä väheni neljänneksen edellisvuodesta ollen vuonna 2007 hieman yli neljä miljardia minuuttia.

Liittymämäärien kehitys jatkui samankaltaisena kuin edellisvuosina. Kiinteiden puhelinliittymien määrä väheni edelleen ja vuoden 2007 lopussa niitä oli reilu 1,7 miljoonaa. Laajakaistaliittymien määrä taas kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuodesta ja vuoden lopussa niitä oli kaikkiaan yli 1,7 miljoonaa. Myös matkaviestinverkon liittymien määrä kasvoi huolimatta jo entuudestaan korkeasta matkapuhelinliittymätiheydestä. Tilastovuoden lopussa matkaviestinverkon liittymiä oli vajaa 6,1 miljoonaa.

Paikallispuhelinverkosta ja matkapuhelimista soitettujen puheluminuuttien määrä vuosina 1995–2007

Paikallispuhelinverkosta ja matkapuhelimista soitettujen puheluminuuttien määrä vuosina 1995–2007

Lähde: Televiestintä 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (17 sivua 378,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 5.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2007/tvie_2007_2008-06-05_tie_001_fi.html