Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 9.6.2006

Kostnaden för arbetad timme ökade med 3,2 procent på årsnivå

Enligt arbetskostnadsindexet kostade en arbetad timme för arbetsgivaren 3,2 procent mera under det 1:a kvartalet 2006 jämfört med året innan. Kostnadsökningen var snabbast inom industrin, dvs. 3,9 procent. Största delen av ökningen grundar sig på avtalshöjningar. Uppgifterna framgår ur Statistikcentralens arbetskostnadsindex 2003=100.

Arbetskostnadsindexet täcker både den privata och kommunala sektorn. Uppgifterna har inte säsongrensats. Eurostat publicerar motsvarande uppgifter säsongrensade.

Årsförändring av kostnader för arbetad timme, procent

År /
kvartal
Industri Byggverk-
samhet
Handel,
inkvartering,
samfärdsel
Finansierings-
verksamhet
Alla
näringsgrenar
2003 4,1 2,0 2,5 6,7 4,3
2004 1,6 1,2 3,0 3,1 2,5
2005* 4,5 3,3 4,0 3,2 4,0
2005/1 4,5 2,6 4,0 3,2 3,9
2005/2 4,2 3,1 4,2 3,2 3,9
2005/3 4,6 3,2 4,3 2,9 4,0
2005/4 4,7 4,1 3,6 3,3 4,0
2006/1 3,9 3,7 2,6 2,5 3,2
* Preliminär uppgift

Källa: Arbetskostnadsindex 2003 = 100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 9.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2006/01/tvki_2006_01_2006-06-09_tie_001_sv.html