Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 9.3.2007

Kostnaden för arbetad timme steg med 3,0 procent på årsnivå

Enligt arbetskostnadsindexet kostade en arbetad timme för arbetsgivaren 3,0 procent mer under 4:e kvartalet 2006 än året innan. Tillväxttakten för kostnaderna var snabbast inom finansiella tjänster o.d., dvs. 3,6 procent. Största delen av kostnadsstegringen baserar sig på avtalshöjningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens arbetskostnadsindex 2003=100.

Arbetskostnadsindexet täcker både den privata och kommunala sektorn. Siffrorna har inte säsongrensats. Eurostat publicerar motsvarande uppgifter säsongrensade.

Årsförändring av kostnader för arbetad timme, procent

År / kvartal Industri Bygg-
verksamhet
Handel,
inkvartering,
samfärdsel
Finansiella,
fastighets-
och företags-
tjänster
Alla
näringsgrenar
2003 4,1 2,0 2,5 6,7 4,3
2004 1,6 1,2 3,0 3,1 2,5
2005* 4,3 3,8 4,4 3,8 4,2
2006* 3,6 4,0 2,9 2,3 3,1
2005/1* 4,2 3,0 4,3 3,8 4,0
2005/2* 4,0 3,5 4,5 3,9 4,2
2005/3* 4,4 3,5 4,6 3,8 4,3
2005/4* 4,5 5,3 4,3 3,6 4,4
2006/1* 4,0 4,7 3,0 2,2 3,4
2006/2* 3,3 3,7 2,1 1,2 2,4
2006/3* 4,0 4,3 3,3 2,6 3,5
2006/4* 3,3 3,2 3,1 3,2 3,0
* Preliminär uppgift

Källa: Arbetskostnadsindex 2003 = 100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2006/04/tvki_2006_04_2007-03-09_tie_001_sv.html