Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.6.2007

Kostnaden för arbetad timme steg med 3,0 procent på årsnivå

Enligt arbetskostnadsindexet kostade en arbetad timme för arbetsgivaren 3,0 procent mer under det 1:a kvartalet 2007 än året innan. Tillväxttakten för kostnaderna var snabbast inom finansiella tjänster, dvs. 4,7 procent. Största delen av kostnadsstegringen baserar sig på avtalshöjningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens arbetskostnadsindex 2003=100.

Arbetskostnadsindexet täcker både den privata och kommunala sektorn. Siffrorna har inte säsongrensats. Eurostat publicerar motsvarande uppgifter säsongrensade.

Årsförändring av kostnader för arbetad timme, procent

År /
kvartal
Industri Bygg-
verksamhet
Handel,
inkvartering,
samfärdsel
Finansiella,
fastighets-
och företags-
tjänster
Alla
näringsgrenar
2003 4,1 2,0 2,5 6,7 4,3
2004 1,6 1,2 3,0 3,1 2,5
2005 5,7 6,5 4,9 4,7 4,5
2006* 3,3 4,4 2,7 2,4 3,1
2005/1 2,7 2,3 5,9 4,9 3,3
2005/2 7,0 6,1 4,3 6,2 5,1
2005/3 7,9 9,2 4,6 2,7 5,3
2005/4 5,0 8,5 4,6 5,1 4,3
2006/1* 3,8 4,9 3,0 2,4 3,4
2006/2* 3,0 4,0 2,0 1,4 2,4
2006/3* 3,6 4,7 3,2 2,7 3,5
2006/4* 3,0 3,9 2,6 3,3 3,0
2007/1* 3,3 4,0 2,6 3,3 3,0
* Preliminär uppgift

Källa: Arbetskostnadsindex 2003 = 100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 8.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2007/01/tvki_2007_01_2007-06-08_tie_001_sv.html