Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 8.6.2018

Kostnaden för arbetad timme steg med 2,7 procent under januari-mars från året innan

Under januari–mars 2018 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,3 procent under januari–mars 2018. Det fanns en arbetsdag färre under första kvartalet år 2018 än under motsvarande period år 2017. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför minskningen av antalet arbetsdagar vanligtvis att kostnaderna stiger.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/01/tvki_2018_01_2018-06-08_tie_001_sv.html