Arbetskraftskostnadsindex 2018, 3:e kvartalet

2018
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik