Suomen virallinen tilasto

Veronalaiset tulot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Välittömät verot alenivat 1,5 prosenttia
17.12.2018
Tulonsaajat maksoivat vuonna 2017 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,9 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti 1,5 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Kunnallisveroa he maksoivat 18,5 miljardia euroa, ansiotuloveroa 5,5 miljardia ja pääomatuloveroa 2,8 miljardia euroa. Yle-veron osuus veroista oli 489 miljoonaa ja sairausvakuutusmaksujen 1,7 miljardia euroa. Kunnallisveron määrä pieneni edellisvuodesta 1,4, ansiotuloveron 5,3 ja sairausvakuutusmaksujen 14 prosenttia. Pääomatuloveron määrä sen sijaan kasvoi 17,3 prosenttia ja Yle-veron prosentin edellisvuodesta.

Seuraava julkistus:
9.3.2020

Kuvaus: Veronalaiset tulot (aiemmin Tulo- ja varallisuustilasto) kuvaa yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, vähennyksiä, velkoja ja verotusta. Tilaston perusaineisto on poimittu verohallinnon tietokannasta ja kattaa kaikki vuoden aikana veronalaisia tuloja saaneet. Tuloja ja verotusta tarkastellaan mm. tuloluokittain, alueittain sekä iän ja sukupuolen mukaan. Kokonaisaineisto mahdollistaa myös aluetarkastelujen tekemisen kuntatasolta ylöspäin. Tilasto ilmestyy vuosittain ainoastaan verkkojulkaisuna.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ansiotulot, osingot, palkkatulot, pääomatulot, rahatulot, tulot, varallisuus, veronalaiset tulot, verotulot, verotus, verovähennykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tulotilastot julkaistaan maaliskuussa
11.2.2020
Veronalaiset tulot -tilasto julkistetaan 9.3.2020, tulonjakotilaston tuloeroja koskeva julkistus 10.3.2020 ja tulojen alueellista kehitystä käsittelevä julkistus 11.3.2020.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/index.html