Suomen virallinen tilasto

Veronalaiset tulot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Välittömät verot 30,4 miljardia euroa
19.12.2017
Tulonsaajat maksoivat vuonna 2016 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Kunnallisveron määrä kasvoi 0,8 prosenttia, mutta ansiotuloveron määrä pieneni 0,5 ja pääomatuloveron määrä 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Eniten, 18,8 miljardia euroa, maksettiin kunnallisveroa. Valtion tuloveroa veroista oli 8,2 miljardia, mistä ansiotuloveroa oli 5,8 miljardia ja pääomatuloveroa 2,4 miljardia euroa. Sairaanhoitomaksua tulonsaajat maksoivat 1,3 miljardia, päivärahamaksua 706 miljoonaa ja Yle-veroa 485 miljoonaa euroa.

Seuraava julkistus:
17.12.2018

Kuvaus: Veronalaiset tulot (aiemmin Tulo- ja varallisuustilasto) kuvaa yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, vähennyksiä, velkoja ja verotusta. Tilaston perusaineisto on poimittu verohallinnon tietokannasta ja kattaa kaikki vuoden aikana veronalaisia tuloja saaneet. Tuloja ja verotusta tarkastellaan mm. tuloluokittain, alueittain sekä iän ja sukupuolen mukaan. Kokonaisaineisto mahdollistaa myös aluetarkastelujen tekemisen kuntatasolta ylöspäin. Tilasto ilmestyy vuosittain ainoastaan verkkojulkaisuna.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ansiotulot, osingot, palkkatulot, pääomatulot, rahatulot, tulot, varallisuus, veronalaiset tulot, verotulot, verotus, verovähennykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tulo- ja varallisuustilaston nimi muuttunut
19.2.2008
Varallisuusverotuksesta luovuttiin vuonna 2006.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/index.html