Finlands officiella statistik

Skattepliktiga inkomster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De direkta skatterna minskade med 1,5 procent
17.12.2018
Inkomsttagarna betalade totalt 29,9 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2017, vilket var nominellt 1,5 procent mindre än året innan. De betalade 18,5 miljarder euro i kommunalskatt, 5,5 miljarder euro i förvärvsinkomstskatt och 2,8 miljarder euro i kapitalinkomstskatt. Yle-skattens andel av skatterna var 489 miljoner och sjukförsäkringsavgifternas 1,7 miljarder euro. Kommunalskattebeloppet minskade från året innan med 1,4 procent, beloppet av förvärvsinkomstskatter med 5,3 procent och av sjukförsäkringsavgifter med 14 procent. Kapitalinkomstskatten däremot ökade med 17,3 procent och Yle-skatten med en procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken skattepliktiga inkomster(tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och täcker alla personer som fått skattepliktiga inkomster under året. Inkomster och beskattning granskas bl.a. efter inkomstklasser samt efter ålder och kön. Totalmaterialet möjliggör också granskning efter områden från kommunnivån uppåt. Statistiken utkommer årligen, fr.o.m. statistikåret 2005 bara som nätpublikation.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, dividender, förmögenhet, förvärvsinkomster, inkomster, kapitalinkomster, löner, penninginkomster, skatteavdrag, skatteinkomster, skattepliktiga inkomster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av inkomststatistik skjuts fram till nästa år
4.12.2019
Statistikcentralen publicerar inte inkomstfördelningsstatistik eller statistik över skattepliktiga inkomster i december, såsom planerat, eftersom det statistikmaterial över personbeskattning som Skatteförvaltningen producerar för dessa publikationer ännu inte är färdigt.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/index_sv.html