Finlands officiella statistik

Skattepliktiga inkomster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De direkta skatterna ökade med 2,4 procent år 2018
9.3.2020
Inkomsttagarna betalade 30,7 miljarder euro i direkta skatter år 2018, dvs. nominellt 2,4 procent mer än året innan. I kommunalskatt betalade inkomsttagarna 19,0 miljarder euro, i förvärvsinkomstskatt till staten 5,5 miljarder euro, i kapitalinkomstskatt 3,0 miljarder euro och i rundradioskatt 492 miljoner euro. Beloppet av kommunalskatten ökade från året innan med 2,5 procent, beloppet av förvärvsinkomstskatten med 0,4 procent, beloppet av kapitalinkomstskatten med 6,2 och beloppet av rundradioskatten med 0,5 procent. Kommunalskatt betalades av 3,9 miljoner, förvärvsinkomstskatt resp. kapitalinkomstskatt av 1,4 miljoner och rundradioskatt av 3,4 miljoner personer.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken skattepliktiga inkomster(tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och täcker alla personer som fått skattepliktiga inkomster under året. Inkomster och beskattning granskas bl.a. efter inkomstklasser samt efter ålder och kön. Totalmaterialet möjliggör också granskning efter områden från kommunnivån uppåt. Statistiken utkommer årligen, fr.o.m. statistikåret 2005 bara som nätpublikation.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, dividender, förmögenhet, förvärvsinkomster, inkomster, kapitalinkomster, löner, penninginkomster, skatteavdrag, skatteinkomster, skattepliktiga inkomster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör
9.3.2020
Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/index_sv.html