Finlands officiella statistik

Skattepliktiga inkomster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De direkta skatter 30,4 miljader euro
19.12.2017
Inkomsttagarna betalade totalt 30,4 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2016, vilket var nominellt lika mycket som året innan. Kommunalskatten ökade med 0,8 procent, men förvärvsinkomstskatten minskade med 0,5 och beloppet av kapitalinkomstskatten med 5,1 procent från året innan. Mest, dvs. 18,8 miljarder euro, betalades i kommunalskatt. Av skatterna utgjorde statens inkomstskatt 8,2 miljarder, varav förvärvsinkomstskatten var 5,8 miljarder och kapitalinkomstskatten 2,4 miljarder euro. Inkomsttagarna betalade 1,3 miljarder i sjukvårdsavgifter, 706 miljoner euro i dagpenningspremier och 485 miljoner euro i Yle-skatt.

Nästa offentliggörande:
17.12.2018

Beskrivning: Statistiken skattepliktiga inkomster(tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och täcker alla personer som fått skattepliktiga inkomster under året. Inkomster och beskattning granskas bl.a. efter inkomstklasser samt efter ålder och kön. Totalmaterialet möjliggör också granskning efter områden från kommunnivån uppåt. Statistiken utkommer årligen, fr.o.m. statistikåret 2005 bara som nätpublikation.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, dividender, förmögenhet, förvärvsinkomster, inkomster, kapitalinkomster, löner, penninginkomster, skatteavdrag, skatteinkomster, skattepliktiga inkomster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomst- och förmögenhetsstatistikens namn har ändrats
19.2.2008
Förmögenhetsbeskattningen slopades år 2006.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/index_sv.html