Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken skattepliktiga inkomster(tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och täcker alla personer som fått skattepliktiga inkomster under året. Inkomster och beskattning granskas bl.a. efter inkomstklasser samt efter ålder och kön. Totalmaterialet möjliggör också granskning efter områden från kommunnivån uppåt. Statistiken utkommer årligen, fr.o.m. statistikåret 2005 bara som nätpublikation.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/meta_sv.html