Tabellbilaga 3. Kostnad per arbetad timme inom den privata sektorn efter antal anställda och företagets näringsgren

Sektor Antal anställda
10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 –
Industri och byggande (B-F) 29,0 32,2 35,9 38,6
Industri totalt (B-E) 29,2 31,9 36,3 39,6
Byggverksamhet (F) 28,9 33,5 32,2 34,3
Tjänster totalt (G-S) 27,9 32,7 32,3 31,3
Konsument- och företagsekonomitjänster (G-N) 27,9 33,4 32,1 30,6
Konsumenttjänster (G-J) 29,9 33,4 32,9 30,1
Företagsekonomitjänster (K-N) 25,9 33,4 30,8 31,8
Välfärdstjänster (O-S) 28,1 30,6 33,1 34,2

Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3667, Pentti Jonninen , tvk@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2012, Tabellbilaga 3. Kostnad per arbetad timme inom den privata sektorn efter antal anställda och företagets näringsgren . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2012/tvtutk_2012_2014-09-26_tau_003_sv.html