Tabellbilaga 1. Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter näringsgren (TOL 2008) och sektor år 2016 (tabellen har korrigerats 8.1.2019)

Sektor / näringsgren Arbetade timmar/årsverke Arbetskraftskostnad, euro/arbetad timme Arbetskraftskostnad, euro/årsverke
Sektorerna totalt 1 622 34,1 55 331
Privata sektorn totalt (B-S) 1 652 34,7 57 368
Industri och byggande (B-F) 1 694 36,4 61 617
Industrin totalt (B-E) 1 677 37,2 62 401
Utvinning av mineral (B) 1 746 31,7 55 257
Tillverkning (C) 1 677 37,1 62 172
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 1 615 46,5 75 025
Vattenförsörjning; avloppsrening etc. (E) 1 721 31,1 53 503
Byggverksamhet (F) 1 746 34,0 59 302
Servicenäringar (G-S) 1 632 33,9 55 394
Konsument- och företagstjänster (G-N) 1 656 33,3 55 126
Handel (G) 1 658 30,7 50 951
Transport och magasinering (H) 1 711 31,5 53 944
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 1 618 24,4 39 556
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 1 673 44,5 74 412
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1 627 45,4 73 910
Fastighetsverksamhet (L) 1 706 34,6 59 108
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) 1 688 40,6 68 498
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 1 590 23,5 37 412
Välfärdstjänster (O-S) 1 574 35,6 56 054
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 1 616 28,4 45 840
Kommunsektorn totalt 1 551 31,4 48 740
Kommuner 1 538 30,6 47 068
Samkommuner 1 583 33,5 53 094
Staten 1 536 38,6 59 296

Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Olli Ruuska 029 551 3274, tvk@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2016, Tabellbilaga 1. Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter näringsgren (TOL 2008) och sektor år 2016 (tabellen har korrigerats 8.1.2019) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2016/tvtutk_2016_2018-11-16_tau_001_sv.html