Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 25.8.2011

Gruvindustrin investerade mest i miljöskydd år 2009

Industrins investeringar i miljöskydd uppgick till 227 miljoner euro år 2009 och var nästan på samma nivå som året innan. De största investerarna inom industribranscherna var den expanderande gruvindustrin samt metallindustrin. Investeringarna inom miljöskyddet allokerades främst till avfallshantering samt till mark- och grundvattenskydd.

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2009

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2009

Industrins investeringar i miljöskydd var totalt 227 miljoner euro år 2009, vilket är i samma storleksklass som året innan (229 miljoner euro). Mest investerade gruvindustrin, där miljöinvesteringarna mångdubblades och steg till 66 miljoner euro. Omkring 85 procent av gruvindustrins investeringar i miljöskydd allokerades till avfallshantering samt till mark- och grundvattenskydd. Metallindustrin investerade näst mest, ungefär 60 miljoner euro, av vilket över hälften i luftskydd.

Den största andelen av industrins samtliga miljöinvesteringar (39 %) allokerades till avfallshantering samt till mark- och grundvattenskydd. Deras andel av miljöinvesteringarna inom industrin har ökat gradvis och andelen är nu för första gången den högsta. Till luftskyddet allokerades 32 procent av miljöinvesteringarna, över hälften stod metallindustrin för. Vattenskyddets andel av miljöinvesteringarna utgjorde 26 procent.

Dessutom uppkommer driftskostnader samt andra verksamhetsutgifter för miljövårdsutrustningar och -åtgärder, såsom administrations- och forskningskostnader. Verksamhetsutgifterna för miljöskydd uppgick år 2009 till omkring 520 miljoner euro, vilket var 70 procent av alla miljöskyddsutgifter inom industrin. Av alla verksamhetsutgifter utgjordes nästan 90 procent av drifts- och underhållskostnader för olika miljöskyddsutrustningar. Av dessa berodde mer än tre fjärdedelar på åtgärder inom vattenskydd och avfallshantering samt inom mark- och grundvattenskydd.


Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2009/tymm_2009_2011-08-25_tie_001_sv.html