Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 25.4.2012

Gruvindustrin och energiproduktionen de största investerarna i miljöskydd år 2010

Industrins investeringar i miljöskydd minskade från året innan och uppgick till 178 miljoner euro år 2010. De största investerarna inom industribranscherna var energiproduktionen och gruvindustrin. Investeringarna inom miljöskyddet allokerades främst till luftskydd samt till avfallshantering och markskydd. Av alla industrins miljöutgifter utgjordes den största delen dock av verksamhetsutgifter för miljöskydd, av vilka huvuddelen utgörs av drifts- och underhållskostnader för miljöskyddsutrustningar.

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2010

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2010

Industrins investeringar i miljöskydd var totalt något över 178 miljoner euro år 2010, vilket är mindre än året innan (228 miljoner euro). Mest investerade energiproduktionen, där miljöinvesteringarna ökade och steg till omkring 48 miljoner euro. Över hälften av miljöinvesteringarna inom energiproduktionen riktades till luftskydd. Näst mest investerade gruvindustrin, ungefär 43 miljoner euro, varav två tredjedelar investerades i avfallshantering samt mark- och grundvattenskydd.

Största andelen av industrins samtliga miljöinvesteringar (47 %) allokerades till luftskydd. Till avfallshantering samt mark- och grundvattenskydd allokerades 34 procent av miljöinvesteringarna, nästan hälften av detta inom gruvindustrin. Vattenskyddets andel av miljöinvesteringarna har sjunkit till 17 procent.

Dessutom uppkommer driftskostnader samt andra verksamhetsutgifter för miljöskyddsutrustningar och -åtgärder, såsom administrations- och forskningskostnader. Verksamhetsutgifterna för miljöskydd var år 2010 nästan 530 miljoner euro, vilket utgjorde 75 procent av alla miljöskyddsutgifter inom industrin. Av alla verksamhetsutgifter utgjordes 85 procent av drifts- och underhållskostnader för olika miljöskyddsutrustningar. Av dessa berodde ungefär tre fjärdedelar på åtgärder inom vattenskydd och avfallshantering samt inom mark- och grundvattenskydd.


Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2010/tymm_2010_2012-04-25_tie_001_sv.html