Liitetaulukko 1. Työttömien osuus työvoimasta koulutusasteen ja koulutusalan mukaan vuosina 2010, 2014 ja 2015 (% ja lkm)

Koulutusaste 2010 2014 2015 2015, lkm
Keskiaste        
Humanistinen ja taidealan koulutus 17,0 23,4 24,6 7 112
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 8,6 9,9 11,1 197
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 11,2 14,8 15,6 18 687
Luonnontieteellinen koulutus 16,4 22,4 25,0 3 546
Maa- ja metsätalousalan koulutus 11,1 15,5 16,4 9 640
Palvelualojen koulutus 11,2 14,8 15,4 34 176
Tekniikan koulutus 15,2 20,1 20,1 88 279
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 5,5 8,0 8,9 14 141
Yleissivistävä koulutus 7,1 10,9 12,1 22 931
Alin korkea - ja alempi korkeakouluaste        
Humanistinen ja taidealan koulutus 10,1 15,3 15,8 5 507
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 3,6 5,5 5,7 1 308
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 6,4 9,5 9,8 21 747
Luonnontieteellinen koulutus 6,2 11,9 10,9 897
Maa- ja metsätalousalan koulutus 6,0 9,4 9,5 1 818
Palvelualojen koulutus 4,7 7,0 6,9 2 812
Tekniikan koulutus 7,1 9,8 9,8 15 373
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 2,3 3,6 4,0 6 029
Ylempi korkeakoulu - ja tutkijakoulutusaste        
Humanistinen ja taidealan koulutus 6,4 10,6 11,2 6 334
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 2,8 4,2 4,5 1 780
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 4,0 6,6 6,9 6 583
Luonnontieteellinen koulutus 5,5 8,6 9,6 3 322
Maa- ja metsätalousalan koulutus 4,6 7,7 8,4 741
Palvelualojen koulutus 1,6 3,5 3,6 247
Tekniikan koulutus 4,7 7,1 7,2 4 913
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 1,2 2,0 2,1 851

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, Laura Lohikoski 029 551 3396, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 09.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2015, Liitetaulukko 1. Työttömien osuus työvoimasta koulutusasteen ja koulutusalan mukaan vuosina 2010, 2014 ja 2015 (% ja lkm) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2016-12-09_tau_001_fi.html