Liitetaulukko 2. Vuoden 2015 lopulla työttömänä olevat henkilöt, jotka olivat vuonna 2014 työllisiä, lkm ja prosenttiosuus tutkinnoittain

Tutkinnot Työttömät 2015 Työlliset 2014 Työttömäksi jääneiden osuus vuoden 2014 työllisistä, %
Keskiaste      
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 269 1 328 20,3
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 156 942 16,6
Pintakäsittelyalan perustutkinto 408 2 759 14,8
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 145 1 004 14,4
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 656 4 671 14,0
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 750 5 438 13,8
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 129 928 13,9
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 106 778 13,6
Rakennusalan perustutkinto 2 036 18 627 10,9
Alempi korkeakouluaste      
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 66 419 15,8
Kuvataiteilija (AMK) 117 812 14,4
Kulttuurituottaja (AMK) 93 913 10,2
Muotoilija (AMK) 209 2 668 7,8
Artenomi (AMK) 170 2 467 6,9
Hortonomi (AMK) 58 859 6,8
Yhteisöpedagogi (AMK) 103 1 847 5,6
Restonomi (AMK), matkailu 269 5 302 5,1
Insinööri (AMK), graafinen ja viestintätekniikka 64 1 250 5,1
Ylempi korkeakouluaste      
Teatteritaiteen maisteri 95 752 12,6
Taiteen maisteri 279 3 636 7,7
Fil. maist., kulttuurien tutkimus 142 1 998 7,1
Fil. maist., taidehistoria jataidekasvatus 52 881 5,9
Fil. maist., ympäristötiede 67 1 188 5,6
Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimus 67 1 247 5,4
Fil. maist., kirjallisuuden tutkimus 119 2 521 4,7
Fil. maist., englannin kieli 167 3 905 4,3
Fil. maist., historia 199 4 858 4,1

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, Laura Lohikoski 029 551 3396, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 09.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2015, Liitetaulukko 2. Vuoden 2015 lopulla työttömänä olevat henkilöt, jotka olivat vuonna 2014 työllisiä, lkm ja prosenttiosuus tutkinnoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2016-12-09_tau_002_fi.html