Suomen virallinen tilasto

Työvoimatutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia
27.1.2016
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 joulukuussa 241 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 8,8 prosenttia. Työllisiä oli 25 000 vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla. Vuonna 2015 työttömyysaste oli keskimäärin 9,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 8,7 prosenttia.

Seuraava julkistus:
23.2.2016

Kuvaus: Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–74-vuotiaan väestön toiminnasta. Työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdään myös ns. "ad hoc moduli", jonka aihe vaihtelee vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, julkinen sektori, kokoaikatyö, lomautus, määräaikainen työ, nuorisotyöttömyys, osa-aikatyö, palkansaajat, pitkäaikaistyötön, sosioekonominen asema, toimialat, työaika, työelämä, työlliset, työllisyys, työllisyysaste, työmarkkina-asema, työmarkkinat, työsuhde, työttömyys, työttömyysaste, työttömät, työtunnit, työvoima, työvoiman ulkopuolella olevat, työvoimaosuus, viikkotyöaika, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu
25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/

Jaa