Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, elokuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2003/ 7 2 359 234 289 9,0 22,3
2003/ 8 2 357 233 289 9,0 22,4
2003/ 9 2 356 232 288 9,0 22,4
2003/10 2 356 231 288 8,9 22,2
2003/11 2 357 231 288 8,9 21,9
2003/12 2 357 231 288 8,9 21,7
2004/ 1 2 357 232 288 9,0 21,4
2004/ 2 2 356 233 288 9,0 21,2
2004/ 3 2 355 234 288 9,0 21,0
2004/ 4 2 355 234 288 9,0 21,0
2004/ 5 2 356 234 288 9,0 21,0
2004/ 6 2 359 233 288 9,0 20,9
2004/ 7 2 364 232 288 8,9 20,8
2004/ 8 2 368 230 287 8,9 20,8
2004/ 9 2 371 229 286 8,8 20,7
2004/10 2 374 228 286 8,8 20,7
2004/11 2 376 227 285 8,7 20,6
2004/12 2 380 225 283 8,7 20,6
2005/ 1 2 384 223 281 8,6 20,5
2005/ 2 2 390 220 279 8,4 20,4
2005/ 3 2 397 217 277 8,3 20,2

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 26.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2005, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/03/tyti_2005_03_2005-04-26_tau_007.html