Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, huhtikuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 8 2 371 233 287 8,9 20,8
2004/ 9 2 373 230 286 8,8 20,8
2004/10 2 373 228 286 8,8 20,9
2004/11 2 374 227 285 8,7 20,9
2004/12 2 376 226 284 8,7 20,9
2005/ 1 2 380 225 282 8,6 20,8
2005/ 2 2 385 224 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 389 223 279 8,5 20,5
2005/ 4 2 393 221 278 8,5 20,4
2005/ 5 2 395 219 278 8,4 20,5
2005/ 6 2 397 218 277 8,3 20,5
2005/ 7 2 399 217 276 8,3 20,5
2005/ 8 2 404 217 274 8,3 20,4
2005/ 9 2 410 218 272 8,3 20,1
2005/10 2 417 219 270 8,3 19,8
2005/11 2 423 219 268 8,3 19,5
2005/12 2 428 218 266 8,2 19,3
2006/ 1 2 431 214 263 8,1 19,1
2006/ 2 2 433 209 261 7,9 19,1
2006/ 3 2 435 203 259 7,7 19,0
2006/ 4 2 436 197 258 7,5 18,9

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 23.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/04/tyti_2006_04_2006-05-23_tau_007.html