Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, marraskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2005/ 1 2 381 226 282 8,7 20,8
2005/ 2 2 386 225 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 391 224 279 8,6 20,5
2005/ 4 2 394 222 279 8,5 20,4
2005/ 5 2 397 220 278 8,4 20,4
2005/ 6 2 398 218 278 8,3 20,4
2005/ 7 2 400 217 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 404 217 275 8,3 20,3
2005/ 9 2 410 217 273 8,3 20,0
2005/10 2 416 218 271 8,3 19,8
2005/11 2 421 218 268 8,3 19,5
2005/12 2 426 217 266 8,2 19,3
2006/ 1 2 429 215 263 8,1 19,2
2006/ 2 2 430 212 261 8,0 19,1
2006/ 3 2 431 208 259 7,9 19,1
2006/ 4 2 432 205 257 7,8 19,0
2006/ 5 2 434 204 255 7,7 18,9
2006/ 6 2 437 205 252 7,8 18,8
2006/ 7 2 441 206 250 7,8 18,6
2006/ 8 2 446 208 247 7,8 18,5
2006/ 9 2 452 209 244 7,9 18,4

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 24.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/09/tyti_2006_09_2006-10-24_tau_007.html