Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Publicerad: 20.2.2007

Arbetslösheten minskade i januari 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i januari 2 380 000, dvs. 27 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var i januari 67,1 procent, medan det var 66,6 procent ett år tidigare.

Antalet arbetslösa i januari 2007 var 195 000, dvs. 31 000 färre än i januari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent, medan det var 8,7 året innan.

Förändringar i sysselsättningen 1/2006 - 1/2007, tusen personer

  Januari 2007 Januari 2006 FÖRÄNDRING, %
1/06-1/07
Sysselsatta totalt 2 380 2 353 1,2
Relativt sysselsättningstal, % 67,1 66,6 0,52
Arbetslösa 1 195 226 -13,5
Relativt arbetslöshetstal, % 7,6 8,7 -1,12
Arbetskraften totalt 2 575 2 578 -0,1
Arbetskraftsandel, % 64,8 65,2 -0,42
Utanför arbetskraften totalt 1 397 1 377 1,4
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Aktueltt: StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen är i PX-Web-format.

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/01/tyti_2007_01_2007-02-20_tie_001_sv.html