Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Publicerad: 21.8.2007

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i juli 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 2 595 000, dvs. 55 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom både den privata och den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands, Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juli 72,9 procent, dvs. 1,1 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 75,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 70,7 procent. Den säsongrensade trenden för sysselsättningstalet var 70,1 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juli 2007 till 161 000, dvs. 18 000 färre än i juli året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,9 procent, dvs. 0,7 procentenheter mindre än året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet var 6,9 procent i juli.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-juli år 2007 i medeltal 2 488 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 198 000, dvs. 25 000 färre än i januari-juli år 2006.

Förändringar i sysselsättningen 2007/07 – 2006/07, tusen personer

  2007/07 2006/07 Förändring, %
2007/07 - 2006/07
Sysselsatta totalt 2 595 2 540 2,2
Arbetslösa 161 179 -9,8
Arbetskraften totalt 2 756 2 719 1,4
Utanför arbetskraften totalt 1 225 1 245 -1,6
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 72,9 71,8 1,1
Relativt arbetslöshetstal, % 5,9 6,6 -0,7
Arbetskraftsandel, % 69,2 68,6 0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. arbetsministeriets uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_021_2007-08-21_sv.html

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/07/tyti_2007_07_2007-08-21_tie_001_sv.html