Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 18.9.2007

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i augusti 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 2 558 000, dvs. 52 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn och minskade inom den offentliga sektorn. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare var 74,1 procent, medan den året innan var 73,4 procent. Antalet sysselsatta ökade i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 71,5 procent, dvs. 1,0 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 74,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 69,0 procent. Den säsongrensade trenden för sysselsättningstalet var 70,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i augusti 2007 till 162 000, dvs. 23 000 färre än i augusti året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,9 procent, dvs. 0,9 procentenheter mindre än året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet var 6,9 procent i augusti.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-augusti år 2007 i medeltal 2 497 000 personer, dvs. 51 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 194 000, dvs. 24 000 färre än i januari-augusti år 2006.

Förändringar i sysselsättningen 2007/08 – 2006/08, tusen personer

  2007/08 2006/08 Förändring, %
2007/08 - 2006/08
Sysselsatta totalt 2 558 2 506 2,1
Arbetslösa 162 185 -12,5
Arbetskraften totalt 2 719 2 691 1,1
Utanför arbetskraften totalt 1 264 1 274 -0,8
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 71,5 70,5 1,0
Relativt arbetslöshetstal, % 5,9 6,9 -0,9
Arbetskraftsandel, % 68,3 67,9 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. arbetsministeriets uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_023_2007-09-18_sv.html

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/08/tyti_2007_08_2007-09-18_tie_001_sv.html