Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Arbetskraftsundersökning 2007, november

2007
november
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar