Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Arbetskraftsundersökning 2007, december

2007
december
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar