Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti

Arbetskraftsundersökning 2008, februari

2008
februari
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar