Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, januari

Arbetskraftsundersökning 2008, mars

2008
mars
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar