Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Arbetskraftsundersökning 2008, april

2008
april
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar