Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, maj

Arbetskraftsundersökning 2008, maj

2008
maj
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar