Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, april

Arbetskraftsundersökning 2009, oktober

2009
oktober
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar