Tabellbilaga 18. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid och näringsgren (TOL 2008) år 2009

  Sysselsatta, 1000 personer
Normal veckoarbetstid
Totalt 1-19 timmar 20-34 timmar 35-40 timmar 41-49 timmar 50+ timmar
Näringsgren TOL 2008            
Näringsgrenar totalt 00-99 2 457 157 293 1 646 151 198
A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 119 10 17 40 11 37
C-E Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 10-39 406 7 20 337 22 19
F Byggverksamhet 41-43 175 5 8 129 10 22
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 296 26 51 171 19 27
H Transport och magasinering 49-53 153 9 17 88 13 25
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 85 12 18 44 2 8
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 94 4 7 70 7 5
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 70 4 5 48 7 6
M, N Företagstjänster 69-82 244 19 29 162 15 18
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 2 6 96 9 3
P Utbildning 85 164 14 41 91 10 7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 388 22 48 292 15 10
R-U Annan serviceverksamhet 90-99 138 21 24 74 8 10

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Innehållet (Arbetskraftsundersökning 2009, Anställningsförhållanden och arbetstid 2009)

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 18. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid och näringsgren (TOL 2008) år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.12.2014].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_018_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Arbetsmarknaden > Arbetskraftsundersökning > 2009 > Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 > Tabellbilaga 18. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid och näringsgren (TOL 2008) år 2009

Statistik

Arbetsmarknaden

Arbetskrafts-
undersökning

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter