Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2018, oktober

Arbetskraftsundersökning 2010, maj

2010
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar