Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juni

Arbetskraftsundersökning 2010, september

2010
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar