Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1002,3 1034,1 31,8 3,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 52,5 49,6 -2,9 -5,5
Jordbruk 01 38,7 35,9 -2,8 -7,1
C Tillverkning 10-33 154,6 156,3 1,7 1,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,5 20,2 -0,3 -1,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 24,0 24,1 0,1 0,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,9 20,3 -0,5 -2,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 27,1 25,7 -1,4 -5,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,5 49,9 1,4 3,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,7 16,1 2,4 17,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,8 11,7 1,9 19,8
F Byggverksamhet 41-43 72,4 79,2 6,8 9,4
Byggande av hus 41 27,5 27,3 -0,2 -0,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 38,0 43,4 5,5 14,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,0 118,7 0,7 0,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,6 21,5 2,9 15,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 42,3 40,3 -2,0 -4,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 57,1 56,9 -0,2 -0,4
H Transport och magasinering 49-53 66,2 65,1 -1,1 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 45,7 44,1 -1,6 -3,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,5 21,0 0,5 2,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 31,2 30,7 -0,6 -1,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 40,8 45,7 4,9 11,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,2 32,6 1,4 4,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 65,5 67,8 2,3 3,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,1 24,6 0,5 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 36,9 39,9 3,0 8,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,3 23,5 1,3 5,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,4 46,8 0,4 0,9
P Utbildning 85 72,1 68,1 -4,1 -5,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,9 162,9 15,1 10,2
Hälso- och sjukvård 86 68,6 76,8 8,3 12,1
Vård och omsorg med boende 87 30,9 34,5 3,6 11,6
Öppna sociala insatser 88 48,4 51,6 3,2 6,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,0 23,0 1,0 4,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 29,6 31,1 1,5 4,9
X Näringsgrenen okänd 00 5,1 4,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2012, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_029_sv.html