Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 847,3 870,8 23,4 2,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,7 16,3 -0,4 -2,2
Jordbruk 01 6,7 6,6 0,0 -0,4
C Tillverkning 10-33 143,1 142,9 -0,2 -0,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,1 16,8 -1,3 -7,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,4 22,4 0,1 0,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,0 19,6 -0,4 -2,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,1 23,0 -1,1 -4,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 47,6 49,0 1,5 3,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,0 12,1 1,1 10,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,6 11,3 1,8 18,6
F Byggverksamhet 41-43 52,5 57,2 4,7 9,0
Byggande av hus 41 19,1 19,2 0,1 0,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 26,8 29,7 2,9 10,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,3 97,8 0,5 0,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,2 15,9 2,7 20,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,1 35,2 -1,9 -5,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 47,0 46,7 -0,4 -0,7
H Transport och magasinering 49-53 53,5 50,7 -2,8 -5,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 33,9 30,1 -3,8 -11,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,6 20,6 1,0 5,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 25,0 24,4 -0,7 -2,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,3 41,5 4,2 11,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,5 30,2 1,7 5,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 52,2 52,5 0,3 0,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,2 21,9 0,7 3,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 31,8 35,1 3,3 10,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,4 21,0 1,7 8,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,4 46,8 0,4 0,9
P Utbildning 85 70,4 66,5 -3,9 -5,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 141,0 155,2 14,2 10,0
Hälso- och sjukvård 86 64,3 71,9 7,6 11,7
Vård och omsorg med boende 87 29,7 33,4 3,7 12,5
Öppna sociala insatser 88 46,9 49,9 2,9 6,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,0 16,7 0,8 4,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,3 21,4 0,1 0,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,8 4,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2012, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_035_sv.html