Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 095 2 085 -9 -0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 33 33 -1 -2,1
Jordbruk 01 13 11 -2 -14,5
C Tillverkning 10-33 325 324 -2 -0,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 41 40 -2 -4,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 52 47 -5 -10,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 50 5 10,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 50 54 4 7,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 111 104 -7 -6,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 29 3 13,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 25 -1 -2,0
F Byggverksamhet 41-43 124 128 3 2,8
Byggande av hus 41 43 47 4 9,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 64 63 -1 -1,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 245 249 4 1,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 33 -2 -4,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 78 79 1 1,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 132 137 4 3,2
H Transport och magasinering 49-53 121 120 -1 -0,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 68 72 4 6,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 53 48 -5 -8,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 67 79 12 17,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 95 89 -6 -6,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 69 68 -1 -1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 118 120 2 1,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 50 49 -1 -1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 87 82 -6 -6,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 46 -7 -12,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 114 3 2,3
P Utbildning 85 174 171 -4 -2,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 388 370 -18 -4,7
Hälso- och sjukvård 86 179 165 -14 -7,5
Vård och omsorg med boende 87 81 83 2 2,8
Öppna sociala insatser 88 129 122 -7 -5,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 44 44 -1 -1,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 56 60 4 7,6
X Näringsgrenen okänd 00 10 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2013, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_034_sv.html