Arbetskraftsundersökning 2013, Familjer och arbete

2013
Familjer och arbete
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar