Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2015/II - 2016/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 757 2 752 -6 -0,2
15-64 2 690 2 682 -8 -0,3
15-24 395 383 -12 -3,1
25-34 581 584 3 0,5
35-44 581 588 7 1,1
45-54 651 639 -12 -1,8
55-64 482 488 6 1,3
65-74 67 70 3 4,1
Män 15-74 1 421 1 432 11 0,7
15-64 1 380 1 389 10 0,7
15-24 198 191 -7 -3,4
25-34 322 323 1 0,4
35-44 308 315 7 2,3
45-54 325 323 -2 -0,5
55-64 227 237 10 4,3
65-74 42 43 1 2,1
Kvinnor 15-74 1 336 1 320 -16 -1,2
15-64 1 310 1 292 -18 -1,4
15-24 197 192 -6 -2,8
25-34 259 261 2 0,7
35-44 273 273 -0 -0,2
45-54 326 316 -10 -3,1
55-64 255 251 -4 -1,4
65-74 25 27 2 7,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2016, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2015/II - 2016/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_022_sv.html