Arbetskraftsundersökning 2016, Tidsserieuppgifter 2007-2016

2016
Tidsserieuppgifter 2007-2016
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar