Arbetskraftsundersökning 2019, maj

2019
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar