Finlands officiella statistik

Befolkningsprognos

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen unga av befolkningen hotar alltjämt att minska
30.10.2015
Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet personer under 15 år i Finland att uppgå till 882 000 personer år 2030. Senast har antalet personer under 15 år varit så lågt i Finland år 1894. Så sent som i början av 1980-talet hade var femte finländare inte fyllt 15 år. Enligt prognosen minskar andelen personer under 15 år till 14 procent av befolkningen fram till år 2060. Den största orsaken till att antalet unga minskar är att fruktsamheten är alltför låg.

Nästa offentliggörande:
16.11.2018

Beskrivning: Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens befolkningsprognoser är s.k. demografiska trendkalkyler. Man räknar då ut vilken den framtida befolkningen i ett område skulle vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad. Vid beräkning av kommunvisa prognoser produceras också en kalkyl över självförsörjning, som beskriver hurdan befolkningsutvecklingen skulle vara utan flyttningsrörelse.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningsprognoser, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, nativitet, prognoser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html