Suomen virallinen tilasto

Väestörakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kaksi kolmasosaa suomalaisista asuu syntymämaakunnassaan
22.9.2017
Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä kaksi kolmasosaa asui vuoden 2016 lopussa syntymämaakunnassaan. Suomessa vakituisesti asuvista Ahvenanmaalla syntyneistä henkilöistä 93 prosenttia asui Ahvenanmaalla. Uudenmaan maakunnassa syntyneistä väestössä olevista henkilöistä 84 prosenttia asui Uudellamaalla. Etelä-Savossa ja Kainuussa syntyneistä vain noin joka toinen asui syntymämaakunnassaan.

Seuraava julkistus:
29.3.2018

Kuvaus: Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Henkilöistä tilastoidaan mm.asuinpaikka, sukupuoli, ikä, siviilisääty, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio, samoin tiedot puolisosta ja kaikista lapsista ja henkilön vanhemmista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: huoltosuhde, kansalaisuus, kieli, syntymävaltio, ulkomaalaiset, väestö, väestöntiheys, väestörakenne, väkiluku.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Jaa