Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Barnlöshet har blivit vanligare bland män i stadsområden och bland kvinnor i landsbygdsområden
23.10.2020
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen har barnlösheten bland 40 - 44-åringar ökat under åren 2000 - 2019 särskilt bland män som bor i stadsområden och kvinnor som bor på landsbygdsområden. Bland män på landsbygdsområden har utvecklingen av barnlöshet delvis varit den motsatta under 2010-talet.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html