Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalt 874 000 som fyllt 70 år
24.3.2020
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen uppgick antalet personer som är 70 år eller äldre till 874 314 i slutet av år 2019. Av dem var 370 405 män och 503 909 kvinnor. Antalet som fyllt 70 år har ökat med 100 000 personer på tre år.

Nästa offentliggörande:
29.5.2020

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html