Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, maj

Publicerad: 20.3.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 304 095 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 304 095 i slutet av februari. Folkmängden i Finland ökade under januari–februari med 3 600 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 1 450 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 2 050 personer.

Fram till slutet av februari år 2008 föddes 9 850 barn, dvs. 350 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 8 250, dvs. 350 personer färre än under januari–februari 2007. Under januari–februari flyttade 4 050 personer till Finland från utlandet, medan 2 050 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 700 personer medan utvandringen minskade med 50 personer.

Fram till slutet av februari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 38 100. Omflyttningarna minskade med 350 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 9 848 8 271 1 577 38 093 4 064 2 030 2 034 3 611 5 304 095
                   
Januari 5 022 4 293 729 20 285 2 324 1 212 1 112 1 841 5 302 325
Februari 4 826 3 978 848 17 808 1 740 818 922 1 770 5 304 095

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/02/vamuu_2008_02_2008-03-20_tie_001_sv.html