Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, maj

Publicerad: 17.4.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 305 647 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 305 647 i slutet av mars. Folkmängden i Finland ökade under januari–mars med 5 150 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 1 850 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 3 100 personer.

Fram till slutet av mars år 2008 föddes 14 950 barn, dvs. 400 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 12 900, dvs. 550 personer färre än under januari–mars 2007. Under januari–mars flyttade 5 950 personer till Finland från utlandet, medan 2 800 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 850 personer medan utvandringen minskade med 50 personer.

Fram till slutet av mars uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 57 100. Omflyttningarna ökade med 350 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 14 939 12 897 2 042 57 101 5 942 2 821 3 121 5 163 5 305 647
                   
Januari 5 025 4 303 722 20 299 2 329 1 224 1 105 1 827 5 302 311
Februari 4 832 4 056 776 17 905 1 783 855 928 1 704 5 304 015
Mars 5 082 4 538 544 18 897 1 830 742 1 088 1 632 5 305 647

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/03/vamuu_2008_03_2008-04-17_tie_001_sv.html