Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Publicerad: 17.4.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 330 593 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 330 593 i slutet av mars. Folkmängden i Finland ökade under januari-mars med 4 300 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 750 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 2 900 personer.

Fram till slutet av mars år 2009 föddes 14 800 barn, dvs. 200 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 13 450, dvs. 350 personer fler än under januari-mars 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-mars 5 750 personer till Finland från utlandet, medan 2 850 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 300 personer och utvandringen med 100 personer.

Fram till slutet av mars uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 50 300. Omflyttningarna minskade med 4 100 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 14 794 13 432 1 362 50 301 5 753 2 836 2 917 4 279 5 330 593
                   
Januari 5 044 4 745 299 18 436 2 150 1 150 1 000 1 299 5 327 613
Februari        4 572 4 276 296 15 418 1 829 939 890 1 186 5 328 799
Mars 5 178 4 411 767 16 447 1 774 747 1 027 1 794 5 330 593
                   
1. kvartalet 14 794 13 432 1 362 50 301 5 753 2 836 2 917 4 279 5 330 593

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/03/vamuu_2009_03_2009-04-17_tie_001_sv.html