Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Publicerad: 18.6.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 334 440 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 334 440 i slutet av maj. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj med 8 150 personer, vilket är 1 950 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 4 950 personer.

Fram till slutet av maj år 2009 föddes 24 950 barn, dvs. lika många som under motsvarande period året innan. Antalet döda var 21 800, dvs. 400 personer fler än under januari-maj 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-maj 9 400 personer till Finland från utlandet, medan 4 450 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 650 personer och utvandringen med 100 personer.

Fram till slutet av maj uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 89 250. Omflyttningarna minskade med 9 000 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 24 973 21 794 3 179 89 261 9 421 4 474 4 947 8 126 5 334 440
                   
Januari 5 040 4 752 288 18 438 2 156 1 171  985 1 273 5 327 587
Februari        4 577 4 289 288 15 430 1 836 949 887 1 175 5 328 762
Mars 5 188 4 594 594 16 632 1 849 820 1 029 1 623 5 330 385
                   
1. kvartalet 14 805 13 635 1 170 50 500 5 841 2 940 2 901 4 071 5 330 385
                   
April 5 116 4 115 1 001 17 309 1 831 826 1 005 2 006 5 332 391
Maj 5 052 4 044 1 008 21 452 1 749 708 1 041 2 049 5 334 440

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/05/vamuu_2009_05_2009-06-18_tie_001_sv.html