Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Publicerad: 16.7.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 336 886 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 336 886 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under januari-juni med 10 550 personer, vilket är 2 100 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 6 200 personer.

Fram till slutet av juni år 2009 föddes 30 100 barn, dvs. 150 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 25 750, dvs. 550 personer fler än under januari-juni 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-juni 11 650 personer till Finland från utlandet, medan 5 450 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 950 personer och utvandringen med 250 personer.

Fram till slutet av juni uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 114 750. Omflyttningarna minskade med 11 400 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 30 094 25 729 4 365 114 766 11 671 5 464 6 207 10 572 5 336 886
                   
Januari 5 041 4 752 289 18 438 2 161 1 171  990 1 279 5 327 593
Februari        4 579 4 291 288 15 431 1 836 950 886 1 174 5 328 767
Mars 5 189 4 595 594 16 634 1 850 822 1 028 1 622 5 330 389
                   
1. kvartalet 14 809 13 638 1 171 50 503 5 847 2 943 2 904 4 075 5 330 389
                   
April 5 117 4 123 994 17 321 1 845 846 999 1 993 5 332 382
Maj 5 055 4 104 951 21 676 1 803 771 1 032 1 983 5 334 365
Juni 5 113 3 864 1 249 25 266 2 176 904 1 272 2 521 5 336 886
                   
2. kvartalet 15 285 12 091 3 194 64 263 5 824 2 521 3 303 6 497 5 336 886

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/06/vamuu_2009_06_2009-07-16_tie_001_sv.html