Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Publicerad: 17.9.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 342 655 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 342 655 i slutet av augusti. Folkmängden i Finland ökade under januari-augusti med 16 350 personer, vilket är 1 400 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 9 100 personer.

Fram till slutet av augusti år 2009 föddes 40 750 barn, dvs. 400 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 33 500, dvs. 500 personer fler än under januari-augusti 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-augusti 16 950 personer till Finland från utlandet, medan 7 850 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 2 850 personer och utvandringen med 1 550 personer.

Fram till slutet av augusti uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 175 900. Omflyttningarna minskade med 10 300 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 40 725 33 503 7 222 175 918 16 953 7 834 9 119 16 341 5 342 655
                   
Januari 5 042 4 753 289 18 438 2 165 1 173  992 1 281 5 327 595
Februari        4 579 4 293 286 15 431 1 839 953 886 1 172 5 328 767
Mars 5 191 4 597 594 16 639 1 853 823 1 030 1 624 5 330 391
                   
1. kvartalet 14 812 13 643 1 169 50 508 5 857 2 949 2 908 4 077 5 330 391
                   
April 5 119 4 126 993 17 326 1 850 846 1 004 1 997 5 332 388
Maj 5 057 4 122 935 21 704 1 819 781 1 038 1 973 5 334 361
Juni 5 115 4 004 1 111 25 836 2 284 1 025 1 259 2 370 5 336 731
                   
2. kvartalet 15 291 12 252 3 039 64 866 5 953 2 652 3 301 6 340 5 336 731
                   
Juli 5 319 3 871 1 448 22 888 2 427 882 1 545 2 993 5 339 724
Augusti 5 303 3 737 1 566 37 656 2 716 1 351 1 365 2 931 5 342 655

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/08/vamuu_2009_08_2009-09-17_tie_001_sv.html