Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, juli

Publicerad: 22.10.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 345 397 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 345 397 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september med 19 100 personer, vilket är 1 500 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 10 450 personer.

Fram till slutet av september år 2009 föddes 45 850 barn, dvs. 500 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 37 200, dvs. 300 personer fler än under januari-september 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-september 19 750 personer till Finland från utlandet, medan 9 300 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 3 250 personer och utvandringen med 1 550 personer.

Fram till slutet av september uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 203 750. Omflyttningarna minskade med 12 450 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 45 855 37 220 8 635 203 746 19 767 9 319 10 448 19 083 5 345 397
                   
Januari 5 042 4 753 289 18 438 2 165 1 179  986 1 275 5 327 589
Februari        4 579 4 293 286 15 431 1 839 954 885 1 171 5 328 760
Mars 5 191 4 599 592 16 639 1 860 823 1 037 1 629 5 330 389
                   
1. kvartalet 14 812 13 645 1 167 50 508 5 864 2 956 2 908 4 075 5 330 389
                   
April 5 120 4 127 993 17 327 1 851 846 1 005 1 998 5 332 387
Maj 5 057 4 122 935 21 705 1 822 785 1 037 1 972 5 334 359
Juni 5 115 4 008 1 107 25 841 2 291 1 031 1 260 2 367 5 336 726
                   
2. kvartalet 15 292 12 257 3 035 64 873 5 964 2 662 3 302 6 337 5 336 726
                   
Juli 5 323 3 884 1 439 22 918 2 445 916 1 529 2 968 5 339 694
Augusti 5 314 3 821 1 493 38 167 2 871 1 639 1 232 2 725 5 342 419
September 5 114 3 613 1 501 27 280 2 623 1 146 1 477 2 978 5 345 397
                   
3. kvartalet 15 751 11 318 4 433 88 365 7 939 3 701 4 238 8 671 5 345 397

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/09/vamuu_2009_09_2009-10-22_tie_001_sv.html