Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Publicerad: 19.11.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 347 377 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 347 377 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 21 050 personer, vilket är 1 800 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 11 500 personer.

Fram till slutet av oktober år 2009 föddes 50 850 barn, dvs. 500 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 41 300, dvs. 400 personer fler än under januari-oktober 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-oktober 21 800 personer till Finland från utlandet, medan 10 300 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 3 650 personer och utvandringen med 1 750 personer.

Fram till slutet av oktober uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 224 100. Omflyttningarna minskade med 12 000 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 50 857 41 283 9 574 224 088 21 805 10 316 11 489 21 063 5 347 377
                   
Januari 5 042 4 753 289 18 438 2 166 1 179  987 1 276 5 327 590
Februari        4 579 4 293 286 15 432 1 839 954 885 1 171 5 328 761
Mars 5 191 4 599 592 16 639 1 861 824 1 037 1 629 5 330 390
                   
1. kvartalet 14 812 13 645 1 167 50 509 5 866 2 957 2 909 4 076 5 330 390
                   
April 5 121 4 128 993 17 327 1 851 848 1 003 1 996 5 332 386
Maj 5 057 4 122 935 21 708 1 823 791 1 032 1 967 5 334 353
Juni 5 116 4 009 1 107 25 843 2 292 1 044 1 248 2 355 5 336 708
                   
2. kvartalet 15 294 12 259 3 035 64 878 5 966 2 683 3 283 6 318 5 336 708
                   
Juli 5 325 3 885 1 440 22 923 2 446 924 1 522 2 962 5 339 670
Augusti 5 316 3 827 1 489 38 184 2 878 1 663 1 215 2 704 5 342 374
September 5 118 3 649 1 469 27 427 2 678 1 214 1 464 2 933 5 345 307
                   
3. kvartalet 15 759 11 361 4 398 88 534 8 002 3 801 4 201 8 599 5 345 307
                   
Oktober 4 992 4 018 974 20 167 1 971 875 1 096 2 070 5 347 377

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/10/vamuu_2009_10_2009-11-19_tie_001_sv.html